BUDOWA (WEWNĄTRZ, NA ZEWNĄTRZ  & LUB BEZ MIESZKAŃCÓW)

Działania budowlane mogą odbywać się na zewnątrz, pod warunkiem przestrzegania środków społecznego dystansu. Dotyczy to również zajęć w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych.

W przypadku pilnych napraw wewnętrznych jest surowym wymogiem w kontekście bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i higieny (hydraulik, naprawy).

 

Czy firmy z branży materiałów budowlanych mogą nadal dostarczać swoim klientom?
 

Tak, ale tylko do użytku profesjonalnego i z poszanowaniem zasady jednego klienta na 10 metrów kwadratowych.
Dostawy mogą jednak być wykorzystywane przez osoby fizyczne.