CEREMONIE RELIGIJNE
 

Czy miejsca kultu pozostają otwarte dla publiczności, mimo że ceremonie są zabronione?
 

Tak, miejsca kultu pozostają otwarte, pod warunkiem przestrzegania środków związanych z dystansem społecznym.
Kierownicy tych budynków są zobowiązani do ustanowienia zasad niezbędnych do tego celu i zapewnienia ich ścisłego przestrzegania.

 

Czy mogą odbywać się ceremonie religijne?
 

Nie, ceremonie religijne są zabronione, z wyjątkiem pochówków i kremacji.
 

Co z pochówkami i kremacjami?
 

Pochówki i kremacje w wewnętrznym kręgu są dozwolone zgodnie ze społecznymi miarami odległości.
 

Czy cmentarze mogą pozostać otwarte?
 

Tak, pod warunkiem poszanowania dystansu społecznego.
 

Czy popioły można rozsypać na dnie morza?
 

Nie, musisz je zgłosić.