DOM I RODZINA


Opieka nad dziećmi
 

Czy żłobki i opiekunki pozostają otwarte?

Żłobki i opiekunki pozostają otwarte dla dzieci w wieku do trzech lat.
 

Jak opiekunowie powinni organizować społeczne pomiary odległości?
 

Należy przestrzegać niezbędnych środków higieny, ale prawdą jest, że dystans społeczny jest trudny do zastosowania podczas opieki nad dziećmi.
Rodzice muszą ściśle przestrzegać środków dystansu społecznego.
Prawdą jest, że grupy dzieci z tego samego żłobka są często uważane za jednorodną całość.