668 nowych zakażeń Covid-19

We wtorek, 24 marca, odnotowano 668 nowych przypadków.
429 pacjentów mieszka we Flandrii, 176 w Walonii i 57 w Brukseli.
Nie mamy żadnych informacji o miejscu zamieszkania ostatnich 6 osób.
Łączna liczba potwierdzonych przypadków wynosi 4937.

Sytuacja przedstawia się następująco:

- Łącznie 2152 pacjentów jest hospitalizowanych, co oznacza wzrost o 293 pacjentów w ciągu 1 dnia.
- Łącznie 474 pacjentów znajduje się na intensywnej terapii, co oznacza wzrost o 93 pacjentów w ciągu ostatnich 24 godzin.
- 547 pacjentów zostało wypisanych ze szpitala i zostało uznanych za wyleczonych od 15 marca, co oznacza wzrost o 137 w ciągu ostatnich 24 godzin.
- Ogółem odnotowano 178 zgonów.

Ważne‼️ Doktor @agnieszkaciarka
 

Czy to już szczyt epidemii koronawirusa w Belgii?
Czy choroby serca zwiększają ryzyko zachorowań na COVID-19 i czy chorzy na COVID-19 mają zwiększone ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych?

 

Dzisiejsze dane pokazują dalszy wzrost zachorowań i hospitalizacji z powodu koronawirusa w Belgii.
Według aktualnych danych nie osiągnęliśmy w Belgii jeszcze szczytu zachorowań na COVID-19, liczba chorych będzie w następnych dniach jeszcze się zwiększać.

Wczoraj zanotowano 668 nowych przypadków zakażenia koronawirusem (przedwczoraj było to 526 chorych), co daje łącznie 4937 zdiagnozowanych infekcji. 2152 pacjentów z COVID-19 jest hospitalizowanych (wzrost o 434 osoby od przedwczoraj), w tym 474 na intensywnej terapii (wzrost o 93 osoby). 382 osoby wymagają wspomaganego oddychania (jest to o 140 osób więcej niż przedwczoraj).
Aktualnie w Belgii jest 1456 łóżek na intensywnej terapii, z czego w tej chwili około 30% jest zajętych przez pacjentów.

Wczoraj zanotowano wzrost liczby zgonów (zmarło 56 osób, prawie dwa razy więcej niż przedwczoraj), co znaczy, że całkowita liczba zgonów od 13 marca z powodu koronawirusa wzrosła do 178 osób.
Cyfry te wskazują, że jesteśmy nadal w sytuacji kryzysowej i nadal trzeba przestrzegać zaleceń odnośnie izolacji socjalnej i wzmożonej higieny.

Należy starać się w tym wytrwać, tak, żeby nie doprowadzić do zwiększonej liczby zakażeń.

Maski ochronne niepotrzebnie noszone na ulicach.
Noszenie masek chirurgicznych podczas przemieszczania się na ulicy nie jest rekomendowane, ponieważ idąc ulica nie ma możliwości zakażenia się poprzez wdychane powietrze.
Ponadto osoby noszące maski mogą mieć złudne wrażenie, że są całkowicie chronione i poprzez to mniej zwracać uwagę na higienę rak, jednocześnie dotykając ręka maski i zwiększać w ten sposób ryzyko propagacji wirusa.

 

Czym charakteryzuje się chory na COVID-19 w Belgii na podstawie analiz statystycznych?
W większości przypadków są to osoby pomiędzy 40 à 60 rokiem życia, poniżej 50 roku życia częściej chorują kobiety, ale to mężczyźni rozwijają więcej komplikacji.
Osoby, które wymagają hospitalizacji z powodu COVID-19 to najczęściej osoby powyżej 65 roku życia, z nadciśnieniem, cukrzyca, chorobami serca lub innymi chorobami przewlekłymi.

Choroby sercowo-naczyniowe, a infekcja COVID-19.
Osoby z nadciśnieniem, cukrzyca, chorobami serca i naczyń, są bardziej podatne na infekcje COVID-19, a jednocześnie są grupami ryzyka, w których występuje więcej komplikacji podczas zakażenia.

Jak wytłumaczyć zwiększone ryzyko zakażenia u osób z chorobami serca?
Otóż mechanizmy, które prowadzą do chorób serca, również mogą być związane ze zmniejszoną odpornością.
I tak na przykład wiek, jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jest również zawiązany z obniżeniem odporności (np. osoby powyżej 65 roku życia po szczepieniu przeciwko grypie, mają niższe poziomy przeciwciał niż ludzie młodzi).
Jednocześnie inne czynniki ryzyka jak cukrzyca i podwyższony cholesterol również mogę prowadzić do rozregulowania układu immunologicznego i w ten sposób zwiększać się podatność na zakażenie COVID-19.
Infekcja COVID-19 jest szczególnie niebezpieczna dla osób oczekujących transplantacji lub tych po transplantacji serca.
W Chinach opisano dwa przypadki pacjentów po transplantacji serca z infekcją COVID-19, którzy byli leczeni poprzez zmianę leków immunosupresyjnych i podanie wysokich dawek leków sterydowych, immunoglobulin oraz antybiotyków. Nie ma niestety jak dotąd wskazówek odnośnie leczenia pacjentów po transplantacji, którzy mają infekcje z powodu COVDI-19, jak również nie ma standardów czy należy w chwili obecnej nadal przeprowadzać transplantacje u pacjentów, każdą decyzje o nowej transplantacji w aktualnych warunkach, należy rozważyć indywidualnie.
Infekcja COVID-19 może spowodować różne komplikacje sercowo naczyniowe (przedstawione na rycinie poniżej).


Uszkodzenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego i ostry zespól wieńcowy.
Uszkodzenie mięśnia sercowego (które można zdiagnozować na podstawie zwiększenia poziomu enzymów sercowych we krwi) może być spowodowane niedotlenieniem mięśnia sercowego lub jego zapaleniem.
U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością oddechową i niedotlenieniem, jest realne ryzyko takiego uszkodzenia mięśnia sercowego.

Badania w Chinach wykazały, że uszkodzenie mięśnia sercowego było obecne u nawet co piątego chorego hospitalizowanego z powodu infekcji COVID-19.

Ponadto pacjenci zakażeni COVID-19 mogą rozwijać zapalenie mięśnia sercowego tzw. myocarditis, który w skrajnych przypadkach może poprzez zmiany zapalne doprowadzić do zmniejszenia pracy serca jako pompy.
W jednym z badań dowiedziono, że zapalenie mięśnia sercowego odpowiadało za 7% procent zgonów z powodu COVID-19 a u 33% pacjentów, którzy zmarli, w sposób istotny przyczyniło się do śmierci.
Istnieją dane wskazujące na możliwość rozwinięcia bardzo agresywnego zapalenia mięśnia sercowego.
Jednocześnie wiadomo już, że zakażenie COVID-19 zwiększa ryzyko zawału serca, ponieważ zmiany immunologiczne i hemodynamiczne w sercu, zwiększają ryzyko destabilizacji złogów cholesterolu w naczyniach wieńcowych i mogę doprowadzić do ich zamknięcia.
Niektórzy pacjenci zakażeni COVID-19 mogą nie mieć typowych objawów zakażenia, ale uskarżać się na ból w klatce piersiowej.

 

U pacjentów zakażonych COVID-19 obserwuje się często palpitacje (obecne u około 7% pacjentów).
Zaburzenia rytmu serca występują u jednego na pięciu hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19.

U około 23% pacjentów z COVID-19 obserwuje się niewydolność serca (czyli serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi, tak aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie organizmu w tlen i składniki pokarmowe).

W niektórych przypadkach obserwuje się również niewydolność prawej komory serca (pompującej krew do płuc) oraz nadciśnienie płucne.

 

Pacjenci z COVID-19 maja również zwiększone ryzyko zakrzepów żylnych nie ma na razie standardów, jakimi lekami powinno się zabezpieczyć profilaktycznie tych pacjentów przed zakrzepica.

Różne aktualnie testowane terapie przeciwwirusowe, także mogą mieć wpływ na układ krążenia i niektóre z nich mogą powodować niebezpieczne arytmie poprzez wydłużenie QT.
Mogą one również wpływać na działanie leków przeciwkrzepliwych, jak również efektywność takich leków jak clopidogrel lub prasugrel (które są często stosowane u pacjentów po zawałach).
Efekt leków antycholesterolowych (statyn) może zostać zwiększony poprzez leki antywirusowe, i w ten sposób doprowadzić do bólów mięśni i ich osłabienia.

 

Leki przeciwmalaryczne, takie jak chlorochina, są testowane w leczeniu infekcji COVID-19.
Może ona powodować uszkodzenie mięśnia sercowego, a konsekwencji niewydolność serca, jak i również zaburzenia jego rytmu.

Jednocześnie chlorochina może zwiększać efektywność beta blokerów takich jak metoprolol, carwedilol, propranolol i labetalol, i w ten sposób obniżać rytm serca i ciśnienie.
I bardzo ważne, chlorochina, może powodować niebezpieczne zaburzenia rytmu serca w mechanizmie przedłużonego QT.

Pojawiły się doniesienia o tym, że osoby leczone inhibitorami konwertazy (ACEi) i sartanami, mają zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19.

Dane te nie są potwierdzone badaniami, więc absolutnie nie należy na dzień dzisiejszych zatrzymywać leczenia tymi lekami.
Aktualnie prowadzone są badania, które mają odpowiedzieć na pytanie czy leczenie tymi lekami jest bezpieczne.

Nadal nie mamy jeszcze dużo wiedzy na temat interakcji pomiędzy infekcją COVID-19 a chorobami sercowo-naczyniowymi, i najbliższe miesiące będą kluczowe, do dalszej analizy związków pomiędzy tą infekcja, a ryzkiem komplikacji z układu krążenia, jak wpływem na serce testowanych terapii przeciwko COVID-19.
 

Cabinet Médical Dr Agnieszka Ciarka
CIARKA-PRO-CARDIO (CPC)
Cardiologie générale & insuffisance cardiaque
Av.J. Goffin 164
1082 Berchem Sainte Agathe
Tél. 0.471.74.18.60
Email: dr.ciarka@procardio.info

Od początku epidemii w Belgii zorganizowano kilka fal dostaw i dystrybucji masek ustnych.

Do 24 marca 16.500.000 masek chirurgicznych i 544.000 masek FFP2 przybyło już do Belgii lub jest w trakcie dystrybucji.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni planowane są dalsze dostawy, w tym codzienna dostawa masek FFP2. W sumie zamówiono 30 500 000 maseczek chirurgicznych i 5 359 000 masek FFP2.

Zamówienia na maski będą składane zarówno przez władze federalne jak i regionalne. Podział jest koordynowany przez gubernatorów prowincji.

W celu skutecznej dystrybucji masek władze określiły następujące priorytetowe grupy docelowe: szpitale, karetki pogotowia, centra triage, pracownicy służby zdrowia, personel laboratoriów oraz podejrzane/potwierdzone przypadki w ośrodkach opieki domowej.

Utworzono specjalną grupę zadaniową, której zadaniem jest monitorowanie dostaw i jak najszybsze składanie nowych zamówień.

Władze stworzyły również zapasy strategiczne. Obecnie zgromadzone jest 422.060 masek, z czego 286.510 to maski chirurgiczne i 135.550 - maski typu FFP2.

Etterbeek: 300.000 euro na wsparcie przedsiębiorców.
 

Gmina przyzna jednorazową kwotę w wysokości 1000 euro wszystkim firmom, przedsiębiorstwom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek, które zaprzestały działalności w wyniku kryzysu sanitarnego, przez który przechodzimy.
 

Burmistrz Vincent De Wolf i radny ds. klasy średniej, Aziz Es, na następnym kolegium przedstawią wniosek o dodatkowe wsparcie, niezależne od środków podejmowanych przez region Brukseli, dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku zamknięcia działalności przez rząd federalny.
 

Łącznie na ten cel udostępniona zostanie kwota 300 000 EUR.
Konkretniej, gmina przyzna jednorazową kwotę w wysokości 1000 euro wszystkim firmom, przedsiębiorstwom lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą, których działalność została przerwana w wyniku kryzysu sanitarnego, przez który przechodzimy.
Ponadto jednorazowa premia w wysokości 500 EUR zostanie przyznana fryzjerom i wszystkim innym kategoriom przedsiębiorstw, które nie były w stanie normalnie kontynuować swojej działalności.

Koronawirus: "Nie jesteśmy jeszcze u szczytu epidemii."
 

W środę, 25 marca, komisja ekspertów poinformowała o wzroście liczby zgonów i nowych hospitalizacji, ale stwierdziła, że nie jesteśmy jeszcze w szczytowym momencie epidemii.

115 osób zostało wypisanych ze szpitala, a 443 osoby zostały przyjęte w ciągu ostatnich 24 godzin, co stanowi znaczny wzrost. 474 osoby (+93) są na intensywnej terapii.

Odnotowano 56 nowych zgonów, w sumie 178.
U 668 pacjentów uzyskano wynik pozytywny, w sumie 4 937.

Pomimo wzrostu liczby przypadków Covid-19, Emmanuel André wyjaśnia, że szczyt nie został jeszcze osiągnięty.
"Nie jesteśmy jeszcze u szczytu epidemii. Utrzymanie środków zapobiegawczych jest bardzo ważne, ponieważ sytuacja nadal jest epidemiczna."

Wirusolog wyjaśnia, że "brane pod uwagę zgony pochodzą ze szpitali, ale także z domów opieki.
Wzrost ten jest związany z tym, co dzieje się w domach spokojnej starości i domach opieki."

Powiedział też, że "noszenie maski na ulicy nie jest konieczne".
"

Noszenie maski może dawać mylne wrażenie ochrony."

"Dzisiejsze liczby pokazują, że ważne jest, aby wszyscy przestrzegali tych środków".
Będziemy musieli wytrzymać jeszcze kilka dni.
Rozumiemy, że te środki nie są oczywiste w codziennym życiu, ale są ważne.

Źródło:
 

https://www.lesoir.be/289911/article/2020-03-25/coronavirus-nous-ne-sommes-pas-encore-au-pic-de-lepidemie?fbclid=IwAR3Q1H3qvwQzOJUfjNJ-9wsV9WJShSWODQ26FJwW5CPigjHSzm5Dh9J-828

Bardzo ważny post dla wielu z was ‼️
 

Co mogę zrobić, gdy mój pracodawca nie przestrzega przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa❓

Pracodawcy, którzy nie stosują tych środków, podlegają surowym karom. Środki przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego mają na celu zapewnienie porządku publicznego i muszą być przestrzegane przez wszystkich na terytorium Belgii.

Służby policyjne są odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania postanowień rządu.
Pracodawca musi oczywiście nadal stosować ogólne środki prewencyjne.

Jeśli uważasz, że Twój pracodawca nie przestrzega tych zasad, możesz skontaktować się z:

✅ W pierwszej kolejności z osobami odpowiedzialnymi za prewencję i ochronę w miejscu pracy - doradcami wewnętrznymi i/lub zewnętrznymi;

✅ Po drugie, z inspekcja pracy w Twoim regionie;
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail?fbclid=IwAR2lCRv13iD4CLCtevDZhqyIyi0EbLztdFoESWFcoRPQP6mKnjHPVwIQ0XU


✅ Z lokalną policją.
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-du-bien-etre-au-travail-1?fbclid=IwAR1giSZAT7-7RgcQgVYvd2HlGBmEtXmC-lhZrbM9VoqAxZx38Fh00LtzodI#toc_heading_2

Lidl zmienia godziny otwarcia by odciążyć pracowników.
 

Od tej środy sklepy Lidl w Belgii będą zamykane godzinę wcześniej niż zwykle.
Sieć supermarketów będzie to robić tak długo, jak długo będą obowiązywały środki podjęte przeciwko koronawirusowi, powiedziała rzeczniczka prasowa Isabelle Colbrandt.

W dni powszednie sklepy Lidl będą otwarte
od 8.30 do 19.00, a w soboty od 8.30 do 18.00.
Będą zamykane godzinę wcześniej, aby umożliwić personelowi złapanie oddechu.
"Podjęliśmy decyzję po konsultacji ze związkami zawodowymi", wyjaśnia rzeczniczka.
"Opiera się ona również na zachowaniach zakupowych klientów".
Widzimy, że ludzie kupują teraz głównie rano.

Źródło:
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-lidl-modifie-ses-horaires-pour-soulager-son-personnel-1206608.aspx?bPreview=1&fbclid=IwAR3rJGf1dnzGpPuURDGxfNhI3s81g61v7m6EDuOly7LxbYde8wILx1a9dI8