Lot odwołany z powodu Covid-19?👈‼️✈️

Nie chcesz lub nie możesz podróżować?

Dowiedz się o Twoich prawach pasażera w UE w tych nietypowych czasach.

 

Szereg krajów UE wprowadziło środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, takie jak ograniczenie podróżowania czy kwarantanna, które mają duży wpływ na sektor transportu.

W tej nowej sytuacji upewnij się, że znasz swoje prawa pasażera.

 

18 marca, Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe wytyczne, aby zagwarantować spójne stosowanie praw pasażera w UE i ochronę pasażerów we wszystkich krajach członkowskich.
 

Odwołano mój lot - co teraz?

Linie lotnicze odwołujące lot mają obowiązek - we wszystkich przypadkach - zaoferować pasażerom trzy możliwości:

 

Zwrot pieniędzy
Podróż zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie
Podróż zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera

 

Jeśli wybierzesz opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie, weź pod uwagę, że mogą wystąpić znaczne opóźnienia, z powodu ograniczeń liczby lotów wprowadzonych przez kraje w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 

Czy w przypadku odwołania lotu mam prawo do zakwaterowania w hotelu i posiłków?

Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek - bez wyjątku - zapewnić bezpłatne posiłki, napoje i zakwaterowanie w hotelu pasażerom, których lot został odwołany i którzy wybrali opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie.

 

Czy mam prawo do odszkodowania?

Pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania, jeśli ich lot został odwołany mniej niż 2 tygodnie przed datą odlotu, chyba że zachodzą „nadzwyczajne okoliczności”.
Ten wyjątek może mieć zastosowanie w przypadku pandemii koronawirusa, gdy środki wprowadzone przez władze publiczne uniemożliwiają normalną działalność linii lotniczych.

 

A jeśli chcę odwołać podróż?

Jeśli anulujesz podróż z własnej inicjatywy, zwrot pieniędzy zależy od rodzaju zakupionego biletu, zgodnie z warunkami zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z linią lotniczą.

 

Unia Europejska jest jedynym miejscem na świecie, w którym wszyscy obywatele podróżujący samolotem, koleją, statkiem i autobusem są chronieni przez pełen zbiór praw pasażerów.
 

Źródło:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200323STO75616/koronawirus-a-prawa-pasazera

Kiedy epidemia w Belgii osiągnie szczyt❓‼️👈

"Najbliższy tydzień będzie kluczowy"

 

Szczyt epidemii ma nastąpić 5 kwietnia.

W poniedziałek, 30 marca, odnotowano 536 nowych hospitalizacji, 927 osób jest obecnie na intensywnej terapii, a 696 osób potrzebuje wspomagania oddychania.

Kiedy możemy spodziewać się szczytu epidemii?

" To się na pewno stanie pomiędzy dniem dzisiejszym a 5 kwietnia, więc w ciągu kilku najbliższych dni. Szczyt hospitalizacji logicznie podąża za szczytem zgłoszeń otrzymywanych przez lekarzy", mówi Thomas Orban, prezes Kolegium Medycyny Ogólnej.

 

Według Geerta Meyfroidt, prezesa belgijskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii, będą to dwa kluczowe tygodnie, z czego ten który się właśnie rozpoczął jest jednym z nich.

"W całej Belgii obserwujemy lekkie załamanie na wykresie zachorowań, wolniejszy wzrost.
To daje nadzieję, ale nie gwarantuje pewności.

Najbardziej rzetelne wyliczenia przewidują szczyt na początku kwietnia.

Dlatego właśnie nadchodzący tydzień będzie miał kluczowe znaczenie”.

 

Źródło:
https://www.lalibre.be/planete/sante/quand-aura-lieu-le-pic-de-l-epidemie-en-belgique-la-semaine-qui-vient-sera-cruciale-5e8207c99978e2284142392d?fbclid=IwAR393Tf-gWn2tZDVjM2jgju8jt1V2E9dZXN_0rpQdvNUFVwnAFsHPbj9QtI

Aktualizacja: Obowiązuje to wszystkie wspólnoty językowe w Belgii, także polską.
 

Koronawirus: przełożenie bierzmowań i pierwszych komunii.
 

Biskupi belgijscy podjęli decyzję o przełożeniu obchodów bierzmowania i pierwszych komunii zaplanowanych na okres od Wielkanocy do Zielonych Świątek z powodu epidemii koronawirusa.

Bierzmowania zostają przełożone na wrzesień lub październik, natomiast pierwsze komunie będą miały miejsce w następnym roku szkolnym.

 

Źródło :
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-report-des-confirmations-et-des-premieres-communions?id=10470492&fbclid=IwAR0Z-vna-Td_HkABeERZIj6rxb0dOqsVXmuNGMF82tl8FNKCRymcMu5pE48

Telepraca z powodu koronawirusa:
czy masz prawo do dodatku na pokrycie swoich wydatków? I w jakiej wysokości?

 

Dla setek tysięcy pracowników w Belgii miejscem pracy jest dziś dom lub mieszkanie.

Czy są one uprawnione, czy też nie, do otrzymania zwrotu dodatkowych kosztów, które czasami wiążą się z telepracą?

Jeśli jest to regularna, strukturalna telepraca, pracodawca jest rzeczywiście zobowiązany do udziału w kosztach pracownika i zapewnienia mu niezbędnego sprzętu (laptop, łącze internetowe...).

 

Jeśli jednak jest to tak zwana "okazjonalna" telepraca, to sytuacja jest inna.

Tak więc, jak wyjaśnia Catherine Mairy, ekspert prawny w Partena Professionnal:
"W sporadycznych przypadkach telepracy, pracodawca nie jest zobowiązany do udziału w kosztach.

To jest pozostawione do decyzji stron.

A zatem w kontekście kwarantanny i podjętych przez rząd środków, pytanie brzmi czy chodzi o telepracę strukturalną, czy też o telepracę okazjonalną".

 

Strukturalna...
 

Podjęcie decyzji będzie prostsze w przedsiębiorstwach, które już wcześniej włączyły telepracę do swoich nawyków.

Dla Catherine Mairy "to, co możemy doradzić - bo oczywiście nie ma rozwiązania w ustawodawstwie - jest sprawdzenie, co zostało wdrożone w przedsiębiorstwie przed podjęciem środków ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Czy była już strukturalna telepraca czy nie?".

Gdyby telepraca strukturalna miała już miejsce, wówczas jedną z możliwości byłoby dalsze stosowanie tych samych zasad.

Obejmowałyby one dzienne diety pokrywające wydatki biurowe związane z telepracą, takie jak ogrzewanie, woda, elektryczność, część podatku od nieruchomości, drobne materiały biurowe, ubezpieczenie itp.

...czy ekonomiczna?
 

W przypadku przedsiębiorstw, które przed wybuchem epidemii nie organizowały telepracy, muszą ją zorganizować dla pracowników, których pracy na to pozwala, a zatem zapewnić niezbędny sprzęt - komputer, w razie potrzeby dostęp do Internetu.

Nie ma jednak obowiązku zapewnienia rekompensaty za koszty pracy w domu.

 

Dla pracodawców, którzy wyrażają zgodę na wypłatę rekompensaty, Ministerstwo Finansów udostępniło formularz skierowany do pracodawców, którzy chcą uczestniczyć w kosztach.

Isabelle Callewaert, ekspert prawna w Partena Professionnal, mówi, " władze udostępniły pracodawcom formularz i uproszczoną procedurę, aby mogli oni wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji wstępnej".

Jest porozumienie z urzędem skarbowym o przyznaniu zryczałtowanej kwoty w wysokości do 126,94 euro miesięcznie, która ma pokryć te wydatki biurowe".

Jest to kwota netto, bez składek na ubezpieczenie społeczne i podatków w wysokości maksymalnie 126,94 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów poniesionych przez pracownika, które w rzeczywistości powinny być ponoszone przez pracodawcę.

 

Przedsiębiorstwa mogą jednak zaoferować swoim pracownikom mniejszą kwotę, jest to kwestia ustalana wewnętrznie.
 

Źródło:
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-les-employeurs-pourraient-verser-une-indemnite-de-pres-de-125-euros-en-cas-de-teletravail-conjoncturel?id=10470452&fbclid=IwAR2Xt8QAQAOZ08Rk2jXO520TOx-rSbYmyiIXbnLyFd_BkBer9iyVRWu6kik

❗️❗️Uwaga: oddawanie krwi po umówieniu się na spotkanie w centrum krwiodawstwa❗️❗️

✅ Aby lepiej kontrolować liczbę dawców i zapewnić im bezpieczeństwo, oddawanie krwi będzie się teraz odbywać po uprzednim umówieniu się na wizytę w 16 stałych punktach pobierania krwi
(wymienionych na zdjęciu poniżej).

☎️ Jak się umówić?

Zadzwoń do centrum zbiórki w godzinach jego otwarcia.
💻 Lista zawierająca wszystkie dane kontaktowe ośrodków znajduje się tutaj: www.DonneurDeSang.be/centres

 

👨⚕👩⚕️ Dziękuję za zrozumienie i solidarność 🙏

Źródło :
https://www.donneurdesang.be/fr/centres?fbclid=IwAR1uH9dcGCaWSqeTJvLoR3cYpWUSWvVboZQE3Ps6Pr9HMbXGQzEyEP57hws

1702 nowe zakażenia Covid-19 ‼️👈

W sobotę, 28 marca, odnotowano 1702 nowych przypadków. 906 pacjentów mieszka we Flandrii, 691 w Walonii i 85 w Brukseli.


Nie mamy żadnych informacji o miejscu zamieszkania ostatnich 20 osób.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków wynosi 10 836.

 

Sytuacja przedstawia się następująco:
 

- W sumie hospitalizowanych jest 4138 pacjentów, co oznacza wzrost o 629 pacjentów w ciągu 1 dnia.
 

- Łącznie 867 pacjentów znajduje się na intensywnej terapii, co oznacza wzrost o 78 pacjentów w ciągu ostatnich 24 godzin.
 

- Od 15 marca 1359 pacjentów zostało wypisanych ze szpitala i zostało uznanych za wyleczonych, co oznacza wzrost o 296 w ciągu ostatnich 24 godzin.
 

- Ogółem odnotowano 431 zgonów, co oznacza wzrost o 78 w ciągu ostatnich 24 godzin.
 

Liczba przypadków na naszym terytorium nadal rośnie, a w najbliższych dniach tendencja ta stanie się jeszcze bardziej wyraźna.

Liczba hospitalizacji również będzie wzrastać.

 

Źródło:
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/1702-nouvelles-infections-au-covid-19/?fbclid=IwAR3hnOW4AfuggO9ZN2HmiOKieY59BJQEAGn_0VAork5I97G1ymmpyjO_z5U

Doktor Agnieszka Ciarka
 

Tydzień prawdy…Czy zabraknie łóżek na intensywnej terapii w Belgii?

Opowieść o kocie leniuchu i kocie, który rozrabia….

Na dzień dzisiejszy leży w szpitalach ponad 4000 pacjentów, najwięcej między innymi w Szpitalu Świętego Piotra w Brukseli, w Uniwersyteckim Szpitalu w Antwerpii, w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven, w szpitalu IMELDA w Bonheiden i w szpitalu w Saint-Truiden.

Epicentra zachorowań w Belgii znajdują się w Limburgii (Hasselt i Genk).

Oddziały intensywnej terapii są tam przeciążone, więc inne szpitale z regionu Brabancji Flamandzkiej i Antwerpii przejmują chorych z szpitali a najbardziej dotkniętych epidemia regionów.
Ponad 800 pacjentów leży na oddziałach intensywnej terapii, około 650 wymaga wspomaganego oddychania.

Codziennie wzrasta liczba pacjentów hospitalizowanych.
Na szczęście, poprzez zastosowanie drakońskich środków ograniczających przemieszczanie się i reguły tzw. social distancing, siła pandemii ma w Belgii tendencje spadkowa.

Jest to dobry znak szczególnie dla oddziałów intensywnej terapii, dla których ten tydzień będzie tygodniem prawdy.

Już niedługo okaże się, czy wystarczy łóżek na intensywnej terapii, czy może powtórzy się scenariusz z Włoch i Hiszpanii, gdzie doszło do sytuacji, gdzie nie było wystarczającej liczby łóżek dla wszystkich pacjentów.

 

Przewidywany szczyt zachorowań wypada w Belgii na pierwsze dni kwietnia.

Szacowane jest, że będzie wtedy potrzebne około 1500 łóżek na intensywnej terapii z możliwością wspomaganego oddychania, a jedna trzecia chorych pacjentów, będzie musiała być hospitalizowana na intensywnej terapii, bez potrzeby mechanicznej wentylacji.

Przy takich szacunkach 2000 łóżek intensywnej terapii w całej Belgii jakimi dysponujemy na dzień dzisiejszy, powinno wystarczyć, żeby przetrwać szczyt pandemii i zaopatrzyć wszystkich pacjentów.

Co jednak, jeśli epidemia ‘pokaże zęby’ i liczba pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani na intensywnej terapii przekroczy 2000?

Według ekspertów, jest możliwość dalszego zwiększania liczby łóżek na intensywnej terapii i wiele szpitali ciągle jest reorganizowanych, aby moc stawić czoła takiej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że to nie tylko liczba dodatkowych łóżek jest problemem, ale również trzeba zapewnić odpowiednia ilość personelu medycznego, który będzie się tymi pacjentami opiekować…

Są również tworzone oddziały ‘pól-intensywnej’ terapii, gdzie będą leżeć pacjenci nie potrzebujący bardzo intensywnej opieki medycznej, ale nadal za bardzo chorzy, żeby mogli przebywać na zwykłych oddziałach szpitalnych.

 

W tym tygodniu dowiemy się czy będzie trzeba będzie ogłosić ‘plan katastrofy’ jeśli liczba łóżek na intensywnej terapii okaże się niewystarczająca.

Według ekspertów taka sytuacja nie będzie miała miejsca i aktualne liczba 2000 łóżek na intensywnej terapii będzie wystarczającą.

Te entuzjastyczne przewidywania są dodatkowo wzmocnione faktem, że według operatorów telefonii komórkowej,znaczna większość Belgów nie przemieszcza się i zostaje w obrębie swojej gminy.

Róbmy tak dalej, a uda się spłaszczyć krzywa zachorowań, tak ze ich szczyt nie ‘rozsadzi’ belgijskiego systemu zdrowotnego.

 

Sytuacje z liczba zachorowań z i bez zastosowania środków izolacji można humorystycznie przedstawić na podstawie historii kocich grzbietów.

Bez zastosowania środków izolacji krzywa zachorowań będzie przypominać grzbiet niesfornego kota, który rozrabia (na rysunku zaznaczonego kolorem różowym).

Taki kot rozrabiaka świetnie zniszczy oparcia kanapy w salonie i w analogii do systemu ochrony zdrowia, szczyt zachorowań będzie przypominał naprężony koci grzbiet i rozłoży system zdrowotny przekraczając kilkakrotnie pojemność szpitali w danym momencie.

Sytuacja epidemiologiczna po zastosowaniu środków izolacji przypomina grzbiet kota-leniucha (na rysunku przedstawionego kolorem szarym), krzywa ta jest zupełnie plaska, jak u kota, który leży, a nie rozrabia.

W ten sposób szczyt zachorowań nie przekroczy pojemności szpitali i taki grzeczny leniwy kot, nie rozniesie w pyl naszego mieszkania, a w analogii do systemu zdrowotnego nie zniszczy systemu zdrowotnego, który da rade zaopatrzyć każdego pacjenta.

 

Aktualizacja danych epidemiologicznych dzisiaj po konferencji sanitarnej o godzinie 11.00.
Pozdrawiam bezwirusowo,

 

Dobrego tygodnia,
Agnieszka Ciarka
kardiolog

Cabinet Médical Dr Agnieszka Ciarka
CIARKA-PRO-CARDIO (CPC)
Cardiologie générale & insuffisance cardiaque www.procardio.info
Av.J. Goffin 164
1082 Berchem Sainte Agathe
Tél. 0.471.74.18.60