Czy w przypadku ochotniczych strażaków, którzy są technicznie bezrobotni, możliwe jest dokonanie elastycznych ustaleń dotyczących zadań do wykonywania, do których są upoważnieni?
 

Dozwolone jest wykonywanie działań ochotniczego strażaka i wolontariusza ochrony ludności bez formalności; wynagrodzenie otrzymane z tego tytułu może się kumulować.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ONEM: http://www.onem.be

 

Czy pracodawcy mogą zabronić ochotniczym strażakom, którzy telepracuja w domu, odbieranie połączeń?
 

Nie, jeśli strażak-ochotnik miał już pozwolenie na przyjmowanie wezwań do strażaków w swoim miejscu pracy, może to zrobić również podczas telepracy.