KONTAKTY SPOŁECZNE

Czy możemy odwiedzać członków rodziny, którzy nie mieszkają pod jednym dachem?
 

Wizyty rodzinne poza osobami mieszkającymi pod jednym dachem nie są zalecane, z wyjątkiem pomocy osobom szczególnie narażonym (zapewnianie pomocy i opieki osobom starszym, nieletnim, osobom niepełnosprawnym i osobom wymagającym szczególnej troski).
 

Co zrobić, jeśli nie mieszkasz pod jednym dachem ze swoim partnerem?
 

Nowe środki przewidują, że musisz ograniczyć kontakt do swojej rodziny i ewentualnie do jednej dodatkowej osoby. Dlatego zawsze masz prawo do odwiedzania swojego partnera. Oczywiście nie rób tego, jeśli jest chory lub ma objawy.
 

Co powinni zrobić uczniowie przebywający obecnie w miejscu zakwaterowania studenckiego?

Muszą wybrać stałe miejsce, w którym będą przebywać przez cały kryzys.