ODPADY
 

Czy parki kontenerowe są zamknięte?
 

Zasady dotyczące Flandrii można znaleźć na stronie internetowej:
https://ovam.be/corona-impact#inzameling

 

Możesz odnieść się do stron internetowych danego regionu.
 

Bruksela: https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

Wallonie :  http://www.environnement.wallonie.be/
 

Czy możemy podchodzić do pojemników na szkło, na odzież, zakopanymi pojemnikami przeznaczonymi na szkło i PMC?
 

Tak, jest dozwolone.
 

Czy odpady domowe nadal będą zbierane od drzwi do drzwi?
 

Tak, różne frakcje zebrane od drzwi do drzwi (odpady resztkowe, odpady organiczne, papier i tektura, P (+) MC i odpady zielone, gdy ta zbiórka jest zorganizowana) będą nadal zbierane.
 

Czy władze publiczne mogą sprzątać przestrzenie publiczne i nielegalne składowiska?
 

Jest to oczywiście bardzo ważne w kontekście środków higieny, inicjatywy obywatelskie są niedozwolone.
 

Czy wykrywanie i usuwanie materiałów wybuchowych na plażach jest zabronione?
 

Jest to zawsze dozwolone w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego.