OPIEKA I ZDROWIE
 

A.Szpitale
 

Czy specjale środki są podjęte w szpitalach ?
 

Od 14-tego marca, wszystkie konsultacje, testy i operacje przewidziane sont zanulowane.
Jedynie nagle konsultacje, testy i operacje są wykonywane.

Wszystkie terapie typu chemioterapie, dializy, …  mogą być kontynuowane.
 

Czy odbywają się odwiedziny w szpitalach?
 

Odwiedziny są zabronione, jedynie rodzice dzieci poniżej 18-tego roku życia i bliska rodzina osób w stanie krytycznym mogą przebywać w szpitalu.
 

Co z narodzinami ?
 

Można nadal rodzić w szpitalach. Lecz przebywanie w szpitalu musi być jak najkrótsze.
Mąż może być obecny przy rodzeniu, ale rodzina nie może przyjść w odwiedziny.

 

Czy pralnie przemysłowe, które czyszczą np. prześcieradła domów opieki, mogą pozostać otwarte?

Tak

B.ASPEKTY MEDYCZNE
 

Czy centra krwiodawstwa mogą pozostać otwarte ?
 

Tak, jeżeli zachowana jest wystarczająca odległość.
Osoby chore nie mogą oddawać krwi.
Krwiodawstwo jest ważne i zachęcane, chociaż dawca musi pozostać świadomy swojego stanu zdrowia.

 

Czy transport krwi i leków jest dozwolony?
 

Tak, taki transport należy do niezbędnego przemieszczania się.
 

Kto jest obecnie testowany na Covid-19?
 

Na dzień dzisiejszy są testowane dwie grupy ludzi:
 

- wszystkie osoby, których stan kliniczny wymaga hospitalizacji i których lekarz prowadzący podejrzewa obecność Covid-19
 

- każdy pracownik służby zdrowia, który spełnia definicję „możliwego przypadku” i który ma gorączkę

Informacje dla każdego lekarza rodzinnego są dostępne la stronie Sciensano :
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

 

Czy istnieje ryzyko infekcji poprzez kontakt z opakowaniem?
 

Ryzyko to istnieje, ale jest znacznie niższe niż podczas bezpośredniego kontaktu z zarażoną osobą.
W idealnych warunkach koronawirus przeżywa średnio około trzech godzin na gładkich powierzchniach i materiałach (takich jak klamki, poręcze, stoły itp.).

Wirus nie przeżywa dobrze na chłonnym materiale (takim jak karton, papier, tekstylia ...).
Wirus jest bardzo wrażliwy na wysychanie, ciepło i światło słoneczne.

Każdy, kto wchłania kropelki przenoszące wirusa w jamie ustnej, nosie i oczach - poprzez kontakt z rękami - może zostać zarażony wirusem.
Ważne jest, aby myć ręce regularnie i dokładnie po kontakcie z powierzchniami i opakowaniami, które zostały dotknięte przez wiele osób


 

C. CENTRUM OPIEKI
 

Czy wolno organizować „salę dyskusyjną” w holu wejściowym domu opieki?

(Pokój tymczasowy z własnymi drzwiami zewnętrznymi, w którym duża szklana płytka jest wbudowana w ścianę i w której zainstalowany jest system domofonowy).

Czy przeniesienie maksymalnie 1 lub 2 członków rodziny do tego pokoju dyskusyjnego jest ujęte w sekcji „Podróż, aby pomóc potrzebującym”?

 

Jest to możliwe pod warunkiem dezynfekcji szkła po każdej wizycie.
To oznacza iż ze względów higienicznych preferowana jest komunikacja zdalna (telefon, połączenie wideo itp.)

 

Pomoc domowa i usługi wsparcia rodzin dla: osób starszych, opieki domowej, osób niepełnosprawnych, schronisk dla pokrzywdzonych kobiet, sklepów spożywczych, schronisk i zakwaterowania dla osób w trudnej sytuacji społecznej i schronisk noc, centra koordynacji pomocy i opieka domowa, ... czy mogą kontynuować swoją działalność?
 

TAK
 

Czy asystenci osób niepełnosprawnych mogą kontynuować swoją działalność?

 

Tak
 

Czy szczególne środki są zastosowane, co do transportu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej?
 

Najważniejsze, aby nie tworzyć nowych „mieszanek” społecznościowych.
Transport może zatem być kontynuowany, ale należy w miarę możliwości zadbać o utrzymanie tej samej kombinacji kierowców i osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oczywiście należy przestrzegać środków higieny i dystansu społecznego.

 

Co z wolontariuszami transportu osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub potrzebujących?

Inicjatywy te mogą być kontynuowane, lecz na jednego kierowcę przypada tylko jedna osoba.
 

Czy pielęgniarki domowe mogą nadal odwiedzać do swoich pacjentów?

Tak, opieka domowa musi być kontynuowana.
 

Czy psychologowie są niezbędni?

Tak
 

Czy otwarte są infolinie zapobiegania samobójstwom i przemocy domowej?

Tak, pozostają otwarte, pod warunkiem, że przestrzegają zasad prawidłowej odległości miedzy osobami.
 

Co z nie pilnymi badaniami lekarskimi?

Zapytaj instytucję, która organizuje te badania i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.
 

Czy programy szczepień powinny być kontynuowane?

Absolutnie tak. Przerwanie szczepień w niektórych miejscach w Belgii jest bardzo tymczasowe. Zostaną ponownie uruchomione jak najszybciej.

OPIEKA
 

Czy sklepy opieki domowej mogą pozostać otwarte?
 

Można je otworzyć po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile przestrzegane są środki dystansu społecznego.
Sprzedaż, która może zostać odroczona, musi zostać odroczona.

 

Czy optycy i audytorzy mogą pozostać otwarci?
 

Sklep musi być zamknięty, a sytuacji klientów można zaradzić tylko w nagłych wypadkach, pod warunkiem przestrzegania środków zdystansowania społecznego.
Sprzedaż, która może zostać odroczona, musi zostać odroczona.
Pomiary oka są zdecydowanie odradzane ze względu na ryzyko infekcji poprzez płyn z oczu.

Fizjoterapeuci, osteopaci, pediatrzy itp. mogą nadal przyjmować pacjentów?

Dentyści, fizjoterapeuci, osteopaci ... mogą nadal przyjmować, ale należy zachować ostrożność.
 

Czy centra kosmetyczne (i solaria) są otwarte?

Są zamknięte, a estetycy nie mogą się udać do klientów do domu.
 

Czy sklepy z tatuażami mogą pozostać otwarte?

Nie, muszą być zamknięte.
 

Pralnie mogą pozostać otwarte ?

Pralnie mogą pozostać otwarte, pod warunkiem przestrzegania środków społecznego dystansu i higieny.
 

Jak powinna być zorganizowana opieka medyczna osób bezdomnych lub nielegalnych na drogach publicznych?
 

Zajmie się nimi CPAS.
W strukturach recepcyjnych nie ma rozróżnienia między osobami bezdomnymi. Niektóre osoby mogą przebywać nielegalnie.
W Brukseli działa centrum federalne z 250 miejscami przyjmowania i zakwaterowania.
Tą strukturą zarządza Belgijski Czerwony Krzyż.
Zapewniono usługi medyczne i socjalne, zapewniono higienę i rozdano posiłki.

W razie potrzeby zapewniono 15 miejsc zamkniętych.
 

Na Walonii:

Zarządzanie bezdomnymi zostało ustanowione przez Ministra Zdrowia we współpracy z Wojewodami i władzami lokalnymi
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus-- the-government-of-wallonia-podejmuje-dodatkowe-środki-wspierające.publicationfull.html

 

Region stołeczny Brukseli
 

Decyzje w sprawie pilnych środków podjęła minister spraw Społecznych Alain Maron https://coronavirus.brussels/index.php/2020/03/16/mesures-specifiques-a-destination-des-personnes-sans-abri/ i  
https://www.ama.be/coronavirus-etat-des-lieux-du-secteur-sans-abri/?fbclid=IwAR2VUwE9gyXMzZmafO38uZBNHZhAp5ozoMTclxKRTwuQNfHu7Xv-wo0yhSA)

 

 

Na Flandrii :

Władze publiczne (Agentschaap Zorg & Gezonheid) wydają zalecenia dla usług przyjmowania i zakwaterowania osób bezdomnych:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/200317_covid19_inloopcentra_opvang.pdf

Biorąc pod uwagę różne środki podejmowane przez regiony i centrum federalne, na tym etapie nie przewiduje się interwencji w zakresie ochrony ludności.