OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
 

Weterynarze są nadal otwarci?
 

Tak
 

Czy schroniska dla zwierząt mogą być otwarte?
 

Odwiedziny nie są dozwolone.
Przyjmowanie i dostarczanie zwierząt jest możliwe i tylko po wcześniejszym umówieniu, z poszanowaniem zasad społecznej odległości.
Schronienie i niezbędna opieka nad zwierzętami są kluczowe i dlatego są dozwolone.
Wolontariusze mogą również wnosić swój wkład.

 

Czy Pensjonaty dla Zwierząt dla zwierząt są otwarte?

Pensjonaty dla Zwierząt domowych są otwarte, ale tylko z ważnych powodów (na przykład: śmierć bliskiego członka rodziny, przyjęcie do szpitala, ...).

Czy krematoria zwierząt mogą pozostać otwarte?
 

Tak, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, z poszanowaniem zasad dystansu społecznego
 

Czy salony pielęgnacyjne dla zwierząt są otwarte?

Nie, są zamknięte.
 

Czy właściciele zwierząt domowych mogą nadal karmić i oglądać swoje zwierzęta?

Tak, z poszanowaniem miar odległości społecznej.