RÓŻNOŚCI
 

Czy prawnicy, notariusze i komornicy mogą nadal przyjmować klientów, w szczególności do podpisywania aktów prawnych?
 

Tak, mogą nadal wykonywać swoją działalność pod warunkiem przestrzegania zasad higieny i środków społecznego dystansu oraz poprzez stosowanie telepracy i elektronicznych wymian z klientami w jak największym stopniu.
 

Czy można zapewnić usługi bezpieczeństwa w celu monitorowania i zabezpieczenia łańcucha żywnościowego, dostaw i sprzedaży detalicznej?
 

Tak, prywatne i szczególne usługi bezpieczeństwa należą do kluczowych sektorów i podstawowych usług wymienionych w załączniku do dekretu z 23 marca 2020 r.
 

Co z prostytucją i dzielnicami prostytucji?
 

Działania te są surowo zabronione.
 

Czy dozwolony jest prywatny wynajem nadmuchiwanych zamków?

Nie