USŁUGI WSPARCIA
 

Jaka jest sytuacja pomocników domowych (kuponów serwisowych itp.)? Czy mogą iść do swoich klientów?

Tak, pod warunkiem przestrzegania środków dystansu społecznegoPILNE NAPRAWY
 

Nadal mogą mieć miejsce naprawy awaryjne i naprawy związane z bezpieczeństwem, higieną i infrastrukturą teleinformatyczną. Wszystkie inne bieżące działania, takie jak nowe instalacje, mogą być wykonywane tylko przy zachowaniu dystansu społecznego.
 

Czy niezależne lub firmy czyszczenia okien mogą kontynuować pracę i spełnić wymagania firm, które o to proszą?
 

Tak, o ile przestrzegają miar odległości społecznej.
 

A co z kominiarzami?
 

Tak, mogą kontynuować swoją działalność pod warunkiem przestrzegania środków dystansu społecznego.
 

Czy nadal mogą mieć miejsce działania związane z rynkiem mieszkaniowym (takie jak wizyty agentów nieruchomości w domu, kontrola gospodarki gruntami komunalnymi itp.)?
 

 Nie, obecnie trwające procedury sprzedaży mogą być kontynuowane, ale nie można zorganizować nowej sprzedaży.