WIEZIENIA
 

Czy są dozwolone wizyty w więzieniu?
 

Wszystkie wizyty są anulowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia więźniów i personelu.
Oznacza to: wizyty w salach, wizyty dzieci, wizyty bez nadzoru (wizyty bezpłatne, wizyty rodzinne), a także wizyty za oknami.
Osoby, które z powodów zawodowych muszą jechać do więzień, są nadal dozwolone.
Chodzi o: personel policji, służby bezpieczeństwa i wywiadu, a także organy sądowe, prawnicy, sędziowie, pracownicy socjalni oraz członkowie zawodów medycznych